Bara på CIS

Det är bara på CIS som du får möjligheten till en egen mentor i arbetslivet. Detsamma gäller möjligheten att delta i våra internationella utbyten.