Internationellt

Du, CIS och resten av världen.

Det hörs redan på namnet att CIS är en internationell skola. Men vår internationella profil är mycket mer än ett namn. Vi lägger till ett internationellt perspektiv på mycket av det vi studerar. Detta sker bland annat genom studentutbyten och jämförande studier av andra länder. Det ska kännas att CIS är en del av världen!

CIS har elevutbyten med Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien och Japan. Våra elever uppskattar dessa utbyten och menar att de både ger kunskap, minnen och nya spännande kontakter.

Utöver dessa utbyten sker dessutom varje år resor inom ramen för olika projekt.
CIS samhällsvetare har en vänskola i Gdansk, vilken man tillsammans med, gör jämförande studier länderna emellan. Studierna knyter an till de samhällsvetenskapliga och ekonomiska ämnena.
På samma sätt har de elever som läser naturvetenskapligt program utbyte med en skola i Reykjavik.
Här handlar det om jämförande studier kopplat till de naturvetenskapliga ämnena.

Ett utbyte innebär att eleverna bor hos varandras familjer och att de går i skolan där. Varje läsår finns ca 50 resestipendium som CIS-eleverna kan söka.

Vi vet att språkundervisningen är viktig för dina framtida möjligheter.

Därför har vi förstärkt språkstudierna inom programfördjupningarna med 100 p och har dessutom språk som individuellt val på 200 p. Tillsammans med de ordinarie språkkurserna innebär detta att du kan läsa 400 p på EK och NA, 300 p på TE samt 500 p språk på SA inom ramen för 2500p. Välj mellan tyska, franska, spanska, italienska och japanska. Vill du läsa ännu mer språk inom ramen för ett utökat program kan du dessutom ta ett språkcertifikat som ger dig fördelar vid studier utanför Sverige.

Ett bättre språkerbjudande får du leta efter!