Ledning/administration

Mattias Mild

vVD och Utvecklingschef
073-326 24 53
mattias.mild@cis.se

Malin Toro Nilsson

Rektor (tillförordnad)
0480-36 31 17
malin.toronilsson@cis.se

Linda Blomdahl Pettersson

Rektor (föräldraledig)
linda.blomdahl@cis.se

Kerstin Sjöberg

Skolsköterska & kurator
0480-262 49
kerstin.sjoberg@cis.se

Patrik Gahm

Studie- och yrkesvägledare
Handledare för EK35

070-841 79 88
patrik.gahm@cis.se

Kristin Blomberg

Administration & ekonomi
0480-262 45
kristin.blomberg@cis.se

Roger Jonsson

IT-driftstekniker
076-63 22 923
roger.jonsson@cis.se

Orathai Granberg

Lokalvårdare

Anette Tigerstam-Blent

Café- och cateringansvarig

Lärare

Sofie Gabrielsson

Lärare i Svenska.
sofie.gabrielsson@sodraskolan.se

Linda Eriksson

Lärare i svenska och svenska som andraspråk
Handledare för Nate35

linda.eriksson@cis.se

Masako Fukino Lönnbro

Lärare i Japanska
masako.fukino-lonnbro@cis.se

Carole Lapierre

Lärare i Franska, Italienska och Scenisk gestaltning
Handledare för Sa35.

carole.lapierre@cis.se

Monika Stiernspetz

Lärare i Tyska och Historia
Handledare för Sa17

monika.stiernspetz@cis.se

Lena Wallström

Lärare i Kemi, Biologi och Naturkunskap
Handledare för Nate35.

lena.wallstrom@cis.se

Sandra Ortiz

Lärare i Spanska.
sandra.ortiz@cis.se

Patrik Gahm

Lärare i ekonomi och entreprenörskap. Handledare för EK25.
070-841 79 88
patrik.gahm@cis.se

Anna Brovell

Lärare i Idrott och Hälsa och Geografi
Handledare för EK17

anna.brovell@cis.se

Ludvig karlström

Lärare i Svenska och Historia. Handledare för Sa34
Handledare för Sa17

ludvig.karlstrom@cis.se

Liridon Morina

Lärare i Samhällskunskap och Engelska
Handledare för Ek17

liridon.morina@cis.se

Hjalmar Österberg

Lärare i Samhällskunskap och Juridik. Handledare för Sa34.
hjalmar.osterberg@cis.se

Mårten Hördegård

Lärare i Svenska
Handledare för Nate26

marten.hordegard@cis.se

Tobias Hedberg

Lärare i Matematik och Fysik.
Handledare för Nate17

tobias.hedberg@cis.se

Annika Johansson

Lärare i Matematik och Biologi
Handledare för Nate26.

annika.johansson@cis.se

Monica Andersson

Lärare i Engelska och Psykologi
Handledare för Ek26.

monica.andersson@cis.se

Marcus Rydholm

Lärare i Idrott och Hälsa samt Engelska. Coach för golfgymnasiet
Handledare för SA26.

marcus.rydholm@cis.se

Jessica Svärdh

Lärare i Svenska, Engelska samt för American Studies. Ansvarig för English Institute. Handledare för Nate25.
jessica.svardh@cis.se

Birger Jonsson

Lärare i Biologi och Naturkunskap.
birger.jonsson@cis.se

Carl Söderquist

Lärare i Matematik, Fysik och Teknik
Handledare för Nate17

carl.soderquist@cis.se