Student 2019 – Calmare Internationella Skola

Student 2019

Studentexamen stundar!
Onsdagen den 12 juni kl. 12 springer våra kära avgångselever ut
på Larmtorget. Ceremonin äger rum på Kalmar teater med start kl. 11.
Våra avgångselever får biljetter att dela ut till denna högtidsstund då antalet platser är begränsat.
Övriga tar emot studenterna på Larmtorget under utspringet under jubel och musik.
Varmt välkomna att fira denna högtid!