Våra övriga skolor – Calmare Internationella Skola

Våra övriga skolor

CIS Kalmar AB är ett lokalt ägt företag som bedriver utbildning på grund- och gymnasieskola.

Förutom CIS ingår Södra skolan, åk 4-9, samt Västra Skolan, 7-9, i koncernen. Båda skolorna är belägna i centrala Kalmar. Utöver dessa skolor arbetar CIS Kalmar AB med en etablering av en f-9 skola i Färjestaden på Öland, Östra Skolan. I koncernen ingår också förskolan Västanvind i Färjestaden.

Du hittar dem här:

Södra skolan i Kalmar

Västra skolan i Kalmar

Östra skolan i Färjestaden

Förskolan Västanvind