CIS Golfgymnasium – Calmare Internationella Skola

CIS Golfgymnasium

Nationellt godkänd idrottsutbildning i golf

Vill du ha möjlighet att kombinera en bra utbildning med en satsning mot en golfkarriär är CIS rätt val för dig. Vi erbjuder golfutbildning i samarbete med Kalmar GK på 500 poäng kombinerat med EK, NA, SA eller TE. Calmare Internationella Skola, är ett auktoriserat golfgymnasium vilket innebär att det är kvalitetsstämplat och arbetar efter de kriterier som är uppställda av Svenska Golfförbundet för auktoriserade golfgymnasier.

Detta uppnås genom att skolan och klubben i tät samverkan planerar verksamheten med eleven i centrum. Eleverna erbjuds tre träningspass per vecka på schemalagd skoltid samt fri tillgång till CIS eget gym.

Ansökning och antagning
För att kunna bli antagen till CIS Golfgymnasium måste sökande juniorer kvalificera sig genom tävlingsresultat på ranking och som pojke ha max 10 i handicap och som flicka max 20. Eleverna skall därutöver ange mål och ambition med sin satsning. Maximalt antal platser till elitinriktningen är begränsat utifrån det nationella behovet. Ansökningen skickas till Smålands Golfdistrikt, som rankar eleverna och ger ett utlåtande, samt som kopia till CIS. Sista ansökningsdag är den 1 december. Ansökningshandlingar finns under länken längst ner på sidan.

Samverkan
CIS golfgymnasium samverkar enligt ovan med Kalmar GK och Smålands Golfdistrikt. Golfdistriktet tar därutöver årligen fram talanglistor som ett underlag till klubben och skolan.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Marcus Rydholm, golfansvarig, på mail: marcus.rydholm@cis.se eller telefon 0480-26245.

 

Ansökningshandling