Internationellt – Calmare Internationella Skola

Internationellt

Du, CIS och resten av världen.

Det hörs redan på namnet att CIS är en internationell skola. Men vår internationella profil är mycket mer än ett namn. Vi lägger till ett internationellt perspektiv på mycket av det vi studerar. Detta sker bland annat genom studentutbyten och jämförande studier av andra länder. Det ska kännas att CIS är en del av världen!

CIS har elevutbyten med Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien och Japan, Estland, Lettland, Island, Polen, Belgien och USA. Våra elever uppskattar dessa utbyten och menar att de både ger kunskap, minnen och nya spännande kontakter.

Utöver dessa utbyten sker dessutom varje år resor inom ramen för olika projekt.
CIS samhällsvetare har en vänskola i Gdansk, vilken man tillsammans med, gör jämförande studier länderna emellan. Studierna knyter an till de samhällsvetenskapliga och ekonomiska ämnena.
På samma sätt har de elever som läser naturvetenskapligt program utbyte med en skola i Reykjavik.
Här handlar det om jämförande studier kopplat till de naturvetenskapliga ämnena.

Ett utbyte innebär att eleverna bor hos varandras familjer och att de går i skolan där. Varje läsår finns ca 100 resestipendium som du som CIS-elev kan söka.

American Studies

I ett helt unikt upplägg kan du få chansen att bekanta dig med det stora landet i väster och uppleva den nordamerikanska kulturen. Läs mer här.

Språk är nyckeln till all kommunikation.

Språk är inte bara grammatik, det ger även inflytande. Om du kan tala för en sak får du ofta som du vill. Men språk är även en brygga mellan olika människor och kulturer. Och genom att studera språk får du upp ögonen för skillnader och likheter – vilket ger en ökad förståelse för andra människor.

Därför kan vi erbjuda dig som vill extra många språkpoäng inom ditt program. Välj mellan tyska, franska, spanska, italienska och japanska. Vill du läsa ännu mer språk inom ramen för ett utökat program kan du dessutom ta ett språkcertifikat som ger dig fördelar vid studier utanför Sverige.

ENGLISH INSTITUTE är ett unikt sätt att studera engelska på. Läs mer här.

På CIS får du vänner över hela världen. Häng med!

 
Carole berättar mer om CIS internationalisering.