CIS elevhälsa – Calmare Internationella Skola

CIS elevhälsa

CIS elevhälsa består av rektor, skolsköterska/kurator och elevcoach. Vi har även tillgång till skolläkare och skolpsykolog. Alla har olika funktioner men tillsammans är vårt uppdrag att leda dig rätt och se till att du får den hjälp du behöver för att må bra och lyckas med dina studier. Att känna sig trygg och i balans är förutsättningar för att kunna prestera väl i skolan. Ibland behövs anpassningar, ibland större åtgärder. Vissa elever behöver hjälp med strukturen kring studierna och andra behöver hitta motivationen till att studera. Vad du än behöver så hjälper vi dig utifrån dina behov. Vi agerar alltid efter vad som är bäst för dig.