CIS elevhälsa – Calmare Internationella Skola

CIS elevhälsa

CIS elevhälsa består av rektor, skolsköterska/kurator och elevcoach. Vi har även tillgång till skolläkare och skolpsykolog. Alla har olika funktioner men tillsammans är vårt uppdrag att leda dig rätt och se till att du får den hjälp du behöver för att må bra och lyckas med dina studier. Att känna sig trygg och i balans är förutsättningar för att kunna prestera väl i skolan. Ibland behövs anpassningar, ibland större åtgärder. Vissa elever behöver hjälp med strukturen kring studierna och andra behöver hitta motivationen till att studera. Vad du än behöver så hjälper vi dig utifrån dina behov. Vi agerar alltid efter vad som är bäst för dig.

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan/sjukanmälan görs via Skola 24 på telefon/talsvar 0515-777 117 eller appen Skola24 innan kl. 12.00 aktuell dag. Ny frånvaroanmälan görs varje dag du är frånvarande. Minderåriga elever anmäler vårdnadshavare och myndiga elever anmäler själva sin frånvaro.

Det enda som behövs är en knapptelefon, det behövs inget föräldrakonto/elevkonto.

  • Ring 0515-777 117
  • Välkomstmeddelandet lyder ”Frånvaroanmälan för CIS”
  • Uppge elevens personnummer
  • När registreringen är klar kommer en bekräftelse att frånvaron är anmäld
  • Det går när som helst under samtalet att avbryta frånvaroanmälan för att börja om på nytt.

Vi sjukdom eller vårdbesök som innebär frånvaro under kortare tid används appen Skola24.

 

Skola24 – schemavisare och frånvaro

Skola24 är den plattform där frånvaro från lektion noteras. För omyndig elev skickas en avisering till vårdnadshavares mail vid frånvaro.

Via appen Skola24 kan du som elev och vårdnadshavare ta del av schemavisare och frånvaro i inloggat läge. Aktiveringskod och instruktioner för detta delas ut under uppstart.

Skola24.se

Ledighetsansökan

Blankett för ledighetsansökan finns på Itslearning.