Covid-19 – Calmare Internationella Skola

Covid-19

Information till vårdnadshavare och elever med anledning av Covid-19

Med anledning av ökad smittspridning kommer vi genomföra ett antal anpassningar i vår verksamhet.

Externa möten

Utvecklingssamtal och möten med personer som vanligtvis inte vistas i vår skolmiljö genomförs digitalt.

 

Fjärrundervisning tom 24/1 2021

Följande anpassningar gäller fram till och med den 24/1-2021 med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Alla elever arbetar hemifrån med distansstudier. Undantag kan göras för elever i behov av stöd och elever på introduktionsprogram. Undantag kan också göras för provskrivning och praktiska moment som inte kan genomföras på distans. Dessa genomförs på skolan och eleverna kommer hållas utspridda för att säkerställa avstånd.

Elever på CIS kommer inte äta lunch på Akademikrogen under tiden för distansstudier. En måltidserättning tilldelas eleverna i form av presentkort som kan användas i valfri ICA-butik. Detta gäller för elever boende i Kalmar, Torsås, Mörbylånga och Borgholm.

Elever boende i Nybro, Mönsterås, Högsby och Emmaboda har istället möjlighet att förbeställa lunchlåda för uthämtning på utvalda ställen, ingen ersättning betalas ut av CIS. Se respektive kommuns hemsida för mer information om detta.

Mer information om lunchersättning och utbetalning finns på Itslearning.

 

Undervisning på distans – så fungerar det: 

En skoldag:

 • Eleverna följer ordinarie schemapositioner.
 • Varje lektion inleds med en videokonferens där läraren informerar om syftet med lektionen, materialet som kommer användas, instruktionerna för uppgiften, på vilket sätt eleverna kan kontakta läraren under lektionen. Verktyget som används av samtliga är Googlemeet. Läraren tar också närvaro under lektionens inledning som registreras i skola24.
 • Läraren finns tillgänglig för eleverna under hela lektionspasset.
 • Varje lektion avslutas med en videokonferens där eleverna har möjlighet att ställa frågor och läraren informerar om nästa lektion och dess innehåll.
 • På itslearning ska det finnas fullständig information om:
 • en översiktsplanering för arbetsområdet.
 • Planering för enskilda lektioner med hänvisning till material, uppgifter, kunskapskriterier, föreläsningar (inspelade, presentationer) samt deadlines.
 • Formativ bedömning ska finnas i bedömningsöversikten och eleverna ska erbjudas samtal på telefon eller videokonferens efter avslutad uppgift.
 • Seminarium, gruppuppgifter, gruppdiskussioner kan bedrivas genom verktyget Googlemeet.

 

Viktiga förutsättningar för att kunna delta i fjärrundervisning

 • Du behöver ha en dator eller liknande digitalt verktyg. Saknar du detta i hemmet kontaktar du: malin.toronilsson@cis.se.
 • Du behöver ditt användarnamn för ditt googlekonto som du har fått genom cis. Saknar du ditt användarnamn eller ditt lösenord ska du kontakta din handledare på itslearning.
 • Med ditt googlekonto kommer du åt googlemeet. Det verktyg vi använder för videokonferenser. Instruktioner för hur detta fungerar finner du via denna länk:

 

https://www.youtube.com/watch?v=j-NayBeO3PY&feature=emb_title

 

 • Du behöver ditt användarnamn och inlogg till itslearning. Saknar du detta ska du ta kontakt med din handledare.

 

Övrig information med anledning av ökad smittspridning på skolor

Covid-19 smittar främst när någon som bär på sjukdomen hostar eller nyser som droppsmitta men droppar av viruset kan också falla på föremål och ytor där det kan stanna flera dagar. Sjuka individer är mest smittsamma de första dagarna av infektionen även om det bara innebär lite hosta eller feber.

Vid konstaterad covid-19

Tillbaka till skolan när allmäntillståndet är förbättrat, varit feberfri i 48 timmar och det ska ha gått minst sju dygn sedan insjuknandet.

När ska jag stanna hemma vid luftvägsinfektion?

Symtom kortare tid än 24 timmar – stanna hemma i ytterligare 48 timmar efter att symtomen gått över.

Vid längre symtom än 24 timmar – feberfri i 48 timmar och det ska ha gått minst sju dygn sedan insjuknandet som vid en covidinfektion. 

Innan provsvar covid-19?

Stanna hemma tills provsvar kommit och vid negativt provsvar stanna hemma tills du är pigg och frisk och feberfri. 

Att tänka på under hösten och vintern:

Säsongsinfluensan kommer snart och det innebär att vi ska vara mycket försiktiga vid alla luftvägsinfektioner.

Stanna hemma vid minsta symtom på luftvägsinfektion, tvätta händerna i 20 sekunder, använd handsprit när det inte finns möjlighet till handtvätt och tänk på att hålla avstånd.

Covid-19-test beställs i Kalmar via 1177 och hämtas och lämnas av frisk person (ombud) på hänvisat apotek. I andra kommuner samma regim och även provtagning på hälsocentraler. Var god läs på 1177.

 

Med vänliga hälsningar

 

Malin Toro Nilsson