Covid-19 – Calmare Internationella Skola

Covid-19

Folkhälsomyndigheten har i sina riktlinjer gett gymnasieskolan grönt ljus att välkomna elever och detta vill vi nu göra.

Ta del av följande information:

Skydda dig och andra från smittspridning

Kom friska och stanna hemma vid sjukdomssymptom.

Varmt välkomna!

Mvh

Malin med personal

 

Covid-19 anpassningar

När gymnasieskolorna öppnar upp igen för undervisning läsåret 2020/2021 kommer vi på CIS att aktivt arbeta utifrån Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Det är viktigt att riskbedömningar och analyser av olika situationer görs och att försiktighetsåtgärder vidtas för att minska smittspridning. Målet är att främja hälsa och välmående bland våra elever. Vi följer det epidemiologiska läget.

Inomhusmiljö. Vi ökar avståndet mellan sittplatser i våra gemensamma utrymmen som aula och café och i möjligaste mån undvika större samlingar i entréer och korridorer. Avstår från aktiviteter med många personer i samma lokal. Uppmaning till eleverna att vistas utomhus när det passar och undvika aktiviteter med närkontakt.

Cafeteria. För de produkter som säljs i cafeterian gäller att de är styckförpackade och smörgåsar inplastade.

Sjukanmälan. Sjukanmälan görs till skolsköterska Kerstin Sjöberg varje dag på telefon eller via mejl. Skolsköterskan får genom denna personliga kontakt möjlighet att få en uppfattning om olika sjukdomstillstånd och vara rådgivande vid förfrågan. Nås på telefon 0480-262 49 eller 0766322920 eller mejl kerstin.sjoberg@ cis.se

Schema. Raster sker vid olika tidpunkter för att förhindra ansamling av elever vid ex. vårt elevfik.

Undervisning. Undervisning enligt schema.Utbildningsinsatser i användandet av våra digitala lärplattformar. Elever och personal ska vara väl förtrogna med hur undervisningen ska bedrivas i händelse av nedstängning. Vi strävar efter att göra undervisningen mer tillgänglig också i från hemmet i händelse av sjukfrånvaro.

Matsal. Personal från CIS följer med varje dag till Akademikrogen för att se att det fungerar i matsalen och att avstånd hålls. Möjlighet finns att eleverna kan få sin lunch serverad på skolan genom leverans från Akademikrogen om det visar sig att det blir trängsel i restaurangen.

Handhygien. Goda möjligheter till handtvätt och tvål och engångsservetter. Platsbundna hållare med handsprit i alla klassrum, handsprit på toaletter och i café.

Städning. Skolan städas varje dag och handtag, räcken och bordsytor rengörs. Papperskorgar ska tömmas regelbundet. Rengöring regelbundet av skolans datorer och skärmar.

Information. Sprida information om covid -19 till eleverna och åtgärder för smittspridning.

 

Minska smittspridning.

 •         Stanna hemma vid luftvägssymtom med snuva/hosta/feber.
 •         Det är mycket viktigt att stanna hemma för att inte smitta andra. Vänta minst två dygn efter tillfrisknande att gå till skolan. Vid konstaterad covid-19-infektion stanna hemma i minst sju dagar och feberfri i två dagar. Vid behov kontakta 1177 Vårdguiden för information om symtom, sjukdom och provtagning för COVID-19.
 •         Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 •         Använd handsprit om inte tillgång till handtvätt med tvål och vatten finns.
 •         Håll avstånd.

 

Ramarna för fjärrundervisning på CIS. 

Dessa ramar gäller för undervisning med anledning av att gymnasieskolan skulle behövas stänga pga COVID-19. 

 

En skoldag

 • Eleverna följer ordinarie schemapositioner.
 • Varje lektion inleds med en videokonferens där läraren informerar om syftet med lektionen, materialet som kommer användas, instruktionerna för uppgiften, på vilket sätt eleverna kan kontakta läraren under lektionen. Verktyget som används av samtliga är Googlemeet. Läraren tar också närvaro under lektionens inledning som registreras i skola24.
 • Läraren finns tillgänglig för eleverna under hela lektionspasset.
 • Varje lektion avslutas med en videokonferens där eleverna har möjlighet att ställa frågor och läraren informerar om nästa lektion och dess innehåll.
 • På itslearning ska det finnas fullständig information om:
 • en översiktsplanering för arbetsområdet.
 • Planering för enskilda lektioner med hänvisning till material, uppgifter, kunskapskriterier, föreläsningar (inspelade, presentationer) samt deadlines.
 • Formativ bedömning ska finnas i bedömningsöversikten och eleverna ska erbjudas samtal på telefon eller videokonferens efter avslutad uppgift.

 

 • Seminarium, gruppuppgifter, gruppdiskussioner kan bedrivas genom verktyget Googlemeet.

 

Viktiga förutsättningar för att kunna delta i fjärrundervisning

 

 • Du behöver ha en dator eller liknande digitaltverktyg. Saknar du detta i hemmet kontaktar du: malin.toronilsson@cis.se.
 • Du behöver ditt användarnamn för ditt googlekonto som du har fått genom cis. Saknar du ditt användarnamn eller ditt lösenord ska du kontakta din handledare på itslearning.
 • Med ditt googlekonto kommer då åt googlemeet. Det verktyg vi använder för videokonferenser.Instruktioner för hur detta fungerar finner du via denna länk:

 

https://www.youtube.com/watch?v=j-NayBeO3PY&feature=emb_title

 

 • Du behöver ditt användarnamn och inlogg till itslearning. Saknar du detta ska du ta kontakt med din handledare.

 

Viktig information med anledning av ökad smittspridning på skolor  uppdaterad: 23/10-20

 

Vid flera skolor i Kalmar och Kulturskolan i Kalmar har individer testats positiva för covid-19. Fortsatt försiktighet och viktigt att hålla oss till Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Covid-19 smittar främst när någon som bär på sjukdomen hostar eller nyser som droppsmitta men droppar av viruset kan också falla på föremål och ytor där det kan stanna flera dagar. Sjuka individer är mest smittsamma de första dagarna av infektionen även om det bara innebär lite hosta eller feber.

 

Vid konstaterad covid-19: tillbaka till skolan när allmäntillståndet är förbättrat, varit feberfri i 48 timmar och det ska ha gått minst sju dygn sedan insjuknandet.

 

När ska jag stanna hemma vid luftvägsinfektion?

Symtom kortare tid än 24 timmar – stanna hemma i ytterligare 48 timmar efter att symtomen gått över.

Vid längre symtom än 24 timmar – feberfri i 48 timmar och det ska ha gått minst sju dygn sedan insjuknandet som vid en covidinfektion. 

Innan provsvar covid-19?

Stanna hemma tills provsvar kommit och vid negativt provsavar stanna hemma tills du är pigg och frisk och feberfri. 

Att tänka på under hösten och vintern:

Säsongsinfluensan kommer snart och det innebär att vi ska vara mycket försiktiga vid alla luftvägsinfektioner.

Stanna hemma vid minsta symtom på luftvägsinfektion, tvätta händerna i 20 sekunder, använd handsprit när det inte finns möjlighet till handtvätt och tänk på att hålla avstånd.

 

Covid-19-test beställs i Kalmar via 1177 och hämtas och lämnas av frisk person (ombud) på hänvisat apotek. I andra kommuner samma regim och även provtagning på hälsocentraler. Var god läs på 1177.

Kerstin