Covid-19 – Calmare Internationella Skola

Covid-19

Information till vårdnadshavare och elever med anledning av Covid-19

Kombinerad när-och fjärrstudier på CIS 12/4-30/4 2021

CIS öppnar upp för möjligheten att studera på skolan men begränsar antalet elever enligt följande:

 • Vecka 15: Åk 1 och åk 3
 • Vecka 16: Åk 2 och åk 3
 • Vecka 17: Åk 1 och åk 3
 • Individuella val och språkkurser där grupperna är mixade sker även i fortsättningen på distans. Undantag kan göras för kurser med praktiska moment.
 • Samtliga lektioner som genomförs, även de lektioner där elever tillåts närvara i skolan, ska sändas digitalt. Detta i syfte att elever med symptom, som tillhör riskgrupp, har anhöriga i riskgrupp eller av andra anledningar bör studera hemifrån ska kunna tillgodogöra sig undervisningen från hemmet.
 • Elever som studerar i skolan ska kunna hålla distans till varandra i klassrum och allmänna utrymmen. Fler salar/grupprum ska användas vid behov. Max antal elever per klassrum 15 elever.
 • Den vecka eleverna har undervisning på skolan utgår ingen lunchersättning. Lunch serveras enligt uppdaterat schema på Akademikrogen.
 • Vid genomförandet av praktiska moment ska eleverna kunna hålla avstånd till varandra och om möjligt vistas utomhus.

 

Undantagen från distansundervisning gäller även för:

 • praktiska moment som inte kan skjutas upp,
 • nationella prov,
 • andra examinationer som inte går att genomföra på distans,
 • elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, och
 • elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

 

Lunchersättning

En måltidserättning tilldelas eleverna i form av presentkort som kan användas i valfri ICA-butik. Detta gäller för elever boende i Kalmar, Torsås, Mörbylånga och Borgholm.

Elever boende i Nybro, Mönsterås, Högsby och Emmaboda har istället möjlighet att förbeställa lunchlåda för uthämtning på utvalda ställen, ingen ersättning betalas ut av CIS. Se respektive kommuns hemsida för mer information om detta.

Mer information om lunchersättning och utbetalning finns på Itslearning.

 

Undervisning på distans – så fungerar det: 

En skoldag:

 • Eleverna följer ordinarie schemapositioner.
 • Varje lektion inleds med en videokonferens där läraren informerar om syftet med lektionen, materialet som kommer användas, instruktionerna för uppgiften, på vilket sätt eleverna kan kontakta läraren under lektionen. Verktyget som används av samtliga är Googlemeet. Läraren tar också närvaro under lektionens inledning som registreras i skola24.
 • Läraren finns tillgänglig för eleverna under hela lektionspasset.
 • Varje lektion avslutas med en videokonferens där eleverna har möjlighet att ställa frågor och läraren informerar om nästa lektion och dess innehåll.
 • På itslearning ska det finnas fullständig information om:
 • en översiktsplanering för arbetsområdet.
 • Planering för enskilda lektioner med hänvisning till material, uppgifter, kunskapskriterier, föreläsningar (inspelade, presentationer) samt deadlines.
 • Formativ bedömning ska finnas i bedömningsöversikten och eleverna ska erbjudas samtal på telefon eller videokonferens efter avslutad uppgift.
 • Seminarium, gruppuppgifter, gruppdiskussioner kan bedrivas genom verktyget Googlemeet.

 

Viktiga förutsättningar för att kunna delta i fjärrundervisning

 • Du behöver ha en dator eller liknande digitalt verktyg. Saknar du detta i hemmet kontaktar du: malin.toronilsson@cis.se.
 • Du behöver ditt användarnamn för ditt googlekonto som du har fått genom cis. Saknar du ditt användarnamn eller ditt lösenord ska du kontakta din handledare på itslearning.
 • Med ditt googlekonto kommer du åt googlemeet. Det verktyg vi använder för videokonferenser. Instruktioner för hur detta fungerar finner du via denna länk:

 

https://www.youtube.com/watch?v=j-NayBeO3PY&feature=emb_title

 

 • Du behöver ditt användarnamn och inlogg till itslearning. Saknar du detta ska du ta kontakt med din handledare.

 

Övrig information med anledning av ökad smittspridning på skolor

Covid-19 smittar främst när någon som bär på sjukdomen hostar eller nyser som droppsmitta men droppar av viruset kan också falla på föremål och ytor där det kan stanna flera dagar. Sjuka individer är mest smittsamma de första dagarna av infektionen även om det bara innebär lite hosta eller feber.

Vid konstaterad covid-19

Tillbaka till skolan när allmäntillståndet är förbättrat, varit feberfri i 48 timmar och det ska ha gått minst sju dygn sedan insjuknandet.

När ska jag stanna hemma vid luftvägsinfektion?

Symtom kortare tid än 24 timmar – stanna hemma i ytterligare 48 timmar efter att symtomen gått över.

Vid längre symtom än 24 timmar – feberfri i 48 timmar och det ska ha gått minst sju dygn sedan insjuknandet som vid en covidinfektion. 

Innan provsvar covid-19?

Stanna hemma tills provsvar kommit och vid negativt provsvar stanna hemma tills du är pigg och frisk och feberfri. 

Att tänka på under hösten och vintern:

Säsongsinfluensan kommer snart och det innebär att vi ska vara mycket försiktiga vid alla luftvägsinfektioner.

Stanna hemma vid minsta symtom på luftvägsinfektion, tvätta händerna i 20 sekunder, använd handsprit när det inte finns möjlighet till handtvätt och tänk på att hålla avstånd.

Covid-19-test beställs i Kalmar via 1177 och hämtas och lämnas av frisk person (ombud) på hänvisat apotek. I andra kommuner samma regim och även provtagning på hälsocentraler. Var god läs på 1177.

 

Med vänliga hälsningar

 

Malin Toro Nilsson