Framföra klagomål – Calmare Internationella Skola

Framföra klagomål

Som elev på CIS har du lagen i ryggen. Om du anser att vi brustit i vårt ansvar enligt skollagen eller gymnasieförordningen ska du framföra ett skriftligt klagomål. Klagomålet lämnas till rektor som informerar huvudmannen. Huvudmannen utreder därefter ärendet och återkopplar till den klagande.

Klagomål skickas till:

Rektor
Calmare Internationella Skola
Nygatan 18a
392 34 KALMAR