HART-en röd tråd – Calmare Internationella Skola

HART-en röd tråd

Går du på Södra, Västra eller Östra skolan som ligger i Kalmar och Färjestaden har du en extra fördel. Genom trygghet och kunskap erbjuder vi den optimala skolformen där varje barn och ungdom kan bli den bästa versionen av sig själv.

Vår pedagogik, HART, grundläggs redan på Södra, Västra och Östra skolan och vilar på en gemensam värdegrund som följer individen på vägen mot målet. När hjärta och hjärna går hand i hand kan vi med stolthet, glädje och engagemang erbjuda en skolgång där barn och unga får kunskap av högsta kvalitet, kan påverka sin vardag, utvecklas som människa och bli redo för livets utmaningar.

Tydliga krav och förväntningar, gemenskap, öppenhet och en nära dialog lägger grunden för en trygg vardag.  En gemensam pedagogisk kunskapssyn och en tydlig röd tråd genom alla stadier skapar samsyn, förtroende och goda relationer. Flera års erfarenhet, en flexibel organisation och en strävan efter att alltid se positiva möjligheter, gör att vi kan möta varje situation och person på rätt sätt.

Den traditionella skolformen, med avbrott och otydlighet vid varje stadiebyte, tar energi och psykologisk kraft från både elever och medarbetare. Med HARTs helhetssyn får vi en obruten trygghet- och kunskapsutvecklingskurva då vi lägger vår gemensamma kraft på trygghet, kunskap, utveckling, kvalitet och resultat.  Det gör våra elever till framtidens verkliga vinnare!