Studenten 2022 – Calmare Internationella Skola

Studenten 2022

Sjung om studentens lyckliga dag!

Till studenter och anhöriga inför studentfirandet

 

Den 15 juni är det dags att fira er, studenter. Tre år på CIS och ni är redo att flyga!

Här följer information som kan vara bra att veta inför dagen. 

Onsdagen den 15 juni

Samtliga klasser är välkomna till CIS kl 9.00.

Ni bjuds på enklare förtäring och fotograferas enligt följande:

09.00 Nate39

09.30 Ek39

10.00 Sa39

 

Det är viktigt att ni är på plats i god tid inför fotografering så att vi kan hålla tiderna för ceremoni och utspring.

Studentceremoni på Teatervallen

Ceremoni med tal, musik och betygsutdelning sker på vackra Teatervallen. Ceremonin delas av personal och avgångselever. Ni kommer klassvis tillsammans med handledare gå från CIS efter fotografering och mingel. 

Platserna intas senast 10.55.

Studenten är ett tillfälle att framföra sina hyllningar och säga hejdå till det som har varit, ett viktigt avstamp mot något helt nytt och spännande. Vill du hålla tal eller framföra musik underceremonin? Kontakta malin.toronilsson@cis.se senast den 20 maj.

 

 

 

 

 

 

Utspring Larmtorget

Kl 12.10 kommer ni klassvis springa ut från Kalmar teaters portar. Era anhöriga väntar på er framför scenen på Larmtorget.

Utspring i samma ordning som fotograferingen, Nate39, Ek39 och Sa39.

Klassens låtval till utspringet mailas till Niklas senast den 2/6: niklas.norden@cis.se

Bilkortege/studentflak

 

Följande information kommer från Transportstyrelsen. CIS har lämnat in en ansökan till polisen för studentkortege enligt karta.

Vid studentfirande och karnevaler hör det ofta till festligheterna att färdas i utsmyckade fordon av olika slag. Normalt sett får man inte färdas på flak eller släp. Men om kraven är uppfyllda är det ändå tillåtet vid korta tillfälliga transporter.

Detta gäller vid färd på flak eller släp:

 • Man får bara ta med passagerare i ett sådant antal och placera dem på ett sådant sätt att det inte kan uppstå någon fara.
 • Det ska finnas hållfasta skyddsräcken, som är minst 110 cm höga. Säten eller bänkar ska sitta fast.
 • Utrymme för passagerare får inte ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter som kan öka risken för skador på passagerarna.
 • Passagerarna ska kunna kontakta föraren direkt genom ett tillförlitligt kommunikationssystem ifall någonting händer. Om mobiltelefon används måste samtalet vara uppkopplat under hela färden.
 • Fordonet får inte köra fortare än 20 km i timmen. Det får endast köra på vägar där hastighetsbegränsningen är högst 70 km i timmen.
 • Föraren ska ha fyllt 21 och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. Om traktor med släp ska framföras i liknande sammanhang måste föraren lägst ha behörighet B och uppfylla de tidigare nämnda kraven.
 • Vid färd på släp måste sammankopplingen till dragfordonet vara säker. Man får bara ha ett släp och det måste vara så stabilt att det inte riskerar välta.

Tänk på följande:

 • Säkerheten ökar om alla sitter ned på bänkar som sitter fast. Det har hänt att fordon tippat för att alla har samlats på en sida av flaket.
 • Kontrollera att räckena håller för tryck från många personer.
 • Planera färdvägen noga med hänsyn till strömförande ledningar, broar, miljözoner etc.
 • Högsta hastigheten är 20 km i timmen.
 • En “flakvärd”, som inte själv är med och firar, kan vara till hjälp under färden och öka tryggheten.

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/Lasta-dra/Studentflak-och-karnevalstag/

 

Information från polisen, tips och råd:

https://polisen.se/lagar-och-regler/trafik-och-fordon/studentflak/

Karta för kortege

Studentfordon parkeras på Stortorget. Ni kan hämta ut parkeringstillstånd hos Roger en vecka innan studenten. Se kartan nedan. Denna har lämnats till polisen vid tillståndsansökan.

Nu återstår endast att önska er en fin avslutning på er tid hos oss och glöm inte att öva in Studentsången.

 

Med varma hälsningar

 

Malin Toro Nilsson

rektor, CIS