Gymnasiemässa och öppet hus 2021 – Calmare Internationella Skola

Gymnasiemässa och öppet hus 2021

Välkommen på årets Gymnasiemässa!
Lördagen den 9 oktober kl. 10-14
Plats: NYA CIS
           Nygatan 18a, Kalmar
Kom och se våra fantastiska lokaler, ta del av vårt spännande utbildningsutbud och träffa CIS-are, lärare och elever, som kan berätta om livet på skolan.
På CIS kan du läsa:
Vet du att alla elever på CIS har en egen mentor i arbetslivet!
Att vi samarbetar med över 30 länder och varje år genomför utbytesresor!
Att CIS idrottsgymnasium har mer än 70 utövande idrottselever och att du kan kombinera studier och träning på skoltid!
Öppet Hus på CIS
Torsdagen den 18 november
Skuggningsdagar
Mer information och datum presenteras inom kort.