Student 2020 – Calmare Internationella Skola

Student 2020

Sjung om studentens lyckliga dag……

 

Det vill vi göra även i år! Omständigheterna kräver att vi anpassar årets studentfirande men våra studenter ska uppmärksammas och firas efter många års studier.
Vi känner en enorm stolthet över er alla!

Detta brev når ut till er studenter samt era anhöriga. Det är mycket viktigt att det som står i brevet efterlevs så att studentfirandet kan gå hand i hand med omtanke om varandra och den smittspridning som ska undvikas.

Onsdagen den 10 juni

välkomnar vi alla avgångsklasser till en ceremoni på Villa Solbacken. Ceremonierna kommer ske klassvis och inga anhöriga närvarar i lokalen. Samtliga ceremonier kommer livesändas på cis.se/youtube så att nära och kära kan ta del av hyllningar, diplomutdelning och tal via webben. Efter ceremonierna kommer klasserna springa ut i en underbar miljö och till max två väntande anhöriga. Tänk på att hålla avstånd till varandra när ni inväntar studenternas utspring så att ingen trängsel uppstår. Personal kommer finnas på plats för att guida er rätt och säkerställa att trängsel inte uppstår.

 

Tider för dagen

Platsen är Villa Solbacken för samtliga programpunkter.

Nate37
kl. 8.50 Studentfotografering
kl. 9.30 Ceremoni
kl. 10.10 Utspring

Sa37
kl. 10.40 Studentfotografering
kl. 11.20 Ceremoni
kl. 12.00 Utspring

Ek37
kl. 12.30 Studentfotografering
kl. 13.10 Ceremoni
kl. 13.50 Utspring

Länk till livesändning av ceremonin är: cis.se/youtube

Efter ceremoni och utspring ansvara var och en för det fortsatta firandet. Det finns inga tillstånd utfärdade för de traditionsenliga flaken då dessa inte är förenliga med rådande rekommendationer. Var och en rekommenderas att anordna eget fordon för hemfärd.

Hyllningar och musik

Studenten är ett tillfälle att framföra sina hyllningar och säga hejdå till det som har varit, ett viktigt avstamp mot något helt nytt och spännande.
Vill du hålla tal eller framföra musik under ceremonin anmäler du det till malin.toronilsson@cis.se senast den 29/5.

Med varma hälsningar

Malin Toro Nilsson
rektor, CIS

 

Folkhälsomyndighetens riktlinjer inför studentfirandet

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/information-till-larosaten-och-gymnasieskolor/infor-studentexamen-2020/

Vid sjukdomssymptom kan du inte närvara under studentfirandet.
För studenter, personal och anhöriga gäller social distansering.
Två anhöriga per student får närvara vid utspringet i utomhusmiljö.
Tänk på god handhygien.
Personer inom riskgruppen ska avstå från att delta i firandet.
Lastbilsflak eller liknande bör inte förekomma.

Vi reserverar oss för att rekommendationer och riktlinjer kan komma att ändras fram till studentdagen och att vi då kommer göra det som krävs av oss för att ert studentfirande ska vara förenligt med omtanke om varandra.

 

Studentsången

Framförs av studenterna under utspring.

Sjungom studentens lyckliga dag,
låtom oss fröjdas i ungdomens vår!
Än klappar hjärtat med friska slag,
och den ljusnande framtid är vår.
Inga stormar än
i våra sinnen bo,
hoppet är vår vän,
och vi dess löften tro,
när vi knyta förbund i den lund,
där de härliga lagrarna gro,
där de härliga lagrarna gro!
Hurra!