Vår filosofi – Calmare Internationella Skola

Vår filosofi

Välj en skola som bryr sig.

På CIS visar vi omtanke genom ansvar, respekt och engagemang – både för varandra och vår miljö.

Du som väljer CIS ska veta att vi kommer att ställa upp för dig, men också att vi kommer att ställa krav. Personalen på CIS engagerar sig i hur det går för dig. Vi har höga ambitioner, både socialt och kunskapsmässigt.

Det är ett sätt att ge dig ett bra utgångsläge inför framtiden.

Följande tankar förenar alla oss som arbetar på CIS:

”En bra relation”
Att ha en nära relation handlar om att se individen för den som hon/han är. Nära relationer som utvecklar oss människor är viktiga för alla som arbetar på CIS. Att visa omtanke handlar om att skapa bra relationer och visa att man bryr sig om. Därför är vi på CIS engagerade i vår vardag.

”Internationell profil är vår profil”
CIS internationella profil får genomslag i många ämnen och är någonting som vi tycker är viktigt för oss och eleverna. Flera av CIS språklärare har det främmande språket som sitt modersmål, detta säkerställer kvaliteten på språkundervisningen. Genom att arbeta med gränsöverskridande kunskap visar vi omtanke både gentemot varandra och mot omvärlden. På så vis förbereder vi våra elever för ett liv i en mångkulturell värld. En värld som öppnar dörrar för nya möjligheter.
Omtanke är att skapa goda förutsättningar.

”En personlig mentor är viktigt”
Om våra elever redan under studietiden får möjlighet att utveckla relationer
och bygga nätverk kommer det att gagna dem som vuxna. CIS arbetar aktivt med arbetslivskontakter och varje elev får en personlig mentor. Som handledare är det vår uppgift att hjälpa eleverna att utveckla relationerna med mentorerna och skapa förutsättningar för eleverna att få inblick i arbetslivet och dess villkor.
Omtanke handlar om att förbereda eleverna för ett liv utanför skolans väggar

”En positiv inställning smittar av sig”
Vi som arbetar på CIS finns för elevernas skull och vi trivs med vår vardag. Tillsammans ska vi hjälpas åt att skapa ett positivt och öppet klimat som öppnar gränser, river murar och skapar nya möjligheter. Omtanke handlar om att våga prova nya gränser.

”Hög kvalitet”
Att visa omtanke handlar om att ge eleverna förutsättningar att möta morgondagens krav. På CIS definierar vi kvalitet som graden av måluppfyllelse och välbefinnande.
Därför är det viktigt för oss att ta vara på den enskildes förutsättningar och utveckla dem mot elevens eget mål. På CIS arbetar engagerade lärare som är beredda att göra det som krävs för att uppfylla våra egna högt ställda krav

”CIS är den lilla skolan med de stora möjligheterna”
En skola där alla känner varandra. På CIS skall alla känna sig trygga, och tillsammans är det viktigt att vi bidrar till trygghet och att vara synliga. Det är ett sätt att visa omtanke.

”Omtanke handlar om att ställa krav”

Både lärare, eleverna och deras föräldrar vill givetvis att eleverna når sina mål. Därför måste vi ställa krav. Omtanke handlar lika mycket om att visa förståelse, respekt och empati som att ställa rimliga krav. När vi ställer krav hjälper vi eleverna att skapa förutsättningar för att klara sin skolgång för att kunna komma vidare i studier, och mötet med arbetslivet.

Denna värdegrund tror vi kommer ge dig de bästa förutsättningarna för att framgångsrikt gå igenom gymnasiet.

Välkommen till CIS!