Har jag rätt till busskort om jag går på CIS? – Calmare Internationella Skola

Bor du mer än 6 km från skolan så är du berättigad till busskort.