Finns det läxhjälp på CIS? – Calmare Internationella Skola

Vi erbjuder extra undervisning i svenska, engelska och matematik. Vi har också en elevcoach på skolan. Som elev ska du alltid känna dig välkommen att diskutera dina behov med dina lärare så att du når dina mål.