Sjukanmälan – Calmare Internationella Skola

Frånvaroanmälan/sjukanmälan görs via Skola 24 på telefon/talsvar 0515-777 117 eller via appen Skola24 innan kl. 12.00 aktuell dag. Ny frånvaroanmälan görs varje dag du är frånvarande. Minderåriga elever anmäler vårdnadshavare och myndiga elever anmäler själva sin frånvaro.

Det enda som behövs är en knapptelefon, det behövs inget föräldrakonto/elevkonto.

  • Ring 0515-777 117
  • Välkomstmeddelandet lyder ”Frånvaroanmälan för CIS”
  • Uppge elevens personnummer
  • När registreringen är klar kommer en bekräftelse att frånvaron är anmäld
  • Det går när som helst under samtalet att avbryta frånvaroanmälan för att börja om på nytt.

Vi sjukdom eller vårdbesök som innebär frånvaro under kortare tid av dagen används appen Skola24.

Skola24 – schemavisare och frånvaro

Skola24 är den plattform där frånvaro från lektion noteras. För omyndig elev skickas en avisering till vårdnadshavares mail vid frånvaro.

Via appen Skola24 kan du som elev och vårdnadshavare ta del av schemavisare och frånvaro i inloggat läge. Aktiveringskod och instruktioner för detta delas ut under uppstart.

Skola24.se