Vilka individuella val kan jag läsa på CIS? – Calmare Internationella Skola

Franska steg 1-5

Idrott och hälsa specialisering 1 och 2

Träningslära 1 och 2

Engelska 7

Japanska steg 1-3

Tyska steg 1-5

Entreprenörskap (UF)

Spanska steg 1-5

Scenisk gestaltning

Italienska steg 1-3

American Studies

Marknadsföring

Mattestöd

Engelska 7

Redovisning 2

Pedagogiskt ledarskap

Ensemble 1 med Stage4you

Matematik 3

Kommunikation