European Studies – Calmare Internationella Skola

European Studies

På Calmare Internationella skola arbetar vi ständigt för att skapa, bygga, utveckla och behålla kontakter med övriga delar av världen. Vi vill att våra elever skall se, uppleva och förstå omvärlden. Vi deltar i projekt där elever från olika delar i världen möts för att kommunicera, inhämta kunskap, lära känna varandra och omvärlden. Inom en del utbyten är det moderna språk som vi övar och utvecklar. I andra projekt är det gemensamma språket engelska.

Kurspaketet European Studies är en unik möjlighet att kombinera studier i engelska 7 kombinerat med samhällsvetenskaplig specialisering. Ett valbart kurspaket där all undervisning är på engelska. I kursen studerar vi europeisk kultur, konst, historia och viktiga samhällsfrågor. I kursen ingår en resa till ett europeiskt land och vi deltar på en stor europeisk konferens, Euroweek, tillsammans med över 300 ungdomar från alla europeiska länder. Hösten 2022 arrangerade CIS Euroweek och hösten 2023 bär det av till Italien.

 

För mer information om European Studies kontakta: monica.andersson@cis.se