Individuellt val – Calmare Internationella Skola

Individuellt val

Ditt individuella val. 
Som en viktig del i din utbildning finns det individuella valet. Om du vill kan du på CIS välja ett färdigt paket med kurser som du deltar i under två till tre år.

Vi kan erbjuda fem olika exempel på fördjupningar på totalt 200 p, som ger utrymme för att utveckla både dina kunskaper och dina intressen. Som ett alternativ kan du välja dina egna kurser och göra din egen fördjupning. Du kan i år välja följande kurser:

Franska steg 1-5

Idrott och hälsa specialisering 1 och 2

Träningslära 1 och 2

Engelska 7

Japanska steg 1-3

Tyska steg 1-5

Entreprenörskap (UF)

Spanska steg 1-5

Scenisk gestaltning

Italienska steg 1-3

American Studies

Marknadsföring

Mattestöd

Engelska 7

Redovisning 2

Pedagogiskt ledarskap

Ensemble 1 med Stage4you

Matematik 3

Kommunikation