Individuellt val – Calmare Internationella Skola

Individuellt val

Ditt individuella val. 
Som en viktig del i din utbildning finns det individuella valet på totalt 200 p.

Välj kurs efter dina intressen!

Du kan i år välja följande kurser:

Franska steg 1-5

Idrott och hälsa specialisering 1 och 2

Träningslära 1 och 2

Engelska 7

Japanska steg 1-3

Tyska steg 1-5

Entreprenörskap (UF)

Spanska steg 1-5

Ensemble 1-2

Italienska steg 1-3

American Studies (fördjupade samhällsstudier med engelska som undervisningsspråk)

European Studies (fördjupade samhällsstudier med engelska som undervisningsspråk)

Marknadsföring

Engelska 7

Redovisning 2

Pedagogiskt ledarskap

Mental träning

Naturkunskap 2

Kommunikation