Internationella EK – Calmare Internationella Skola

Internationella EK

Bli framgångsrik med ett stort nätverk i näringslivet.

EK är ett studieförberedande program som ger dig ett bra avstamp för framtiden i en utvecklande miljö. Genom ett entreprenöriellt arbetssätt och vår internationella profil lär du dig hur övergripande frågor hänger samman. Du skaffar dig också ett bra kontaktnät genom CIS Mentorskap i arbetslivet. På CIS har vi inriktningen ekonomi som kan kombineras med kurser för att bli Diplomerad Gymnasieekonom. En Diplomerad Gymnasieekonom förbereds för vidare studier men också för arbetslivet genom verklighetsanknutna och praktiska uppgifter som utvecklar de kompetenser som efterfrågas på många arbetsplatser. För mer information om Diplomerad Gymnasieekonom kontakta Patrik på patrik.gahm@cis.se eller besök http://www.gymnasieekonom.se/

Inom programmet läser du även kurser i juridik för att ge dig en bra grund för framtida juridikstudier.

 

 

INNEHÅLL:

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1250p
Engelska 5 100p
Engelska 6 100p
Historia 1b 100p
Idrott och hälsa 1 100p
Matematik 1b 100p
Matematik 2b 100p
Naturkunskap 1b 100p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1b 100p
Samhällskunskap 2 100p
Svenska 1 100p
Svenska 2 100p
Svenska 3 100p
PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN 350p
Företagsekonomi 1 100p
Privatjuridik 100p
Psykologi 1 50p
Moderna språk 100p
INRIKTNING EKONOMI 300p
Entreprenörskap och företagande 100p
Företagsekonomi 2 100p
Matematik 3 100p
PROGRAMFÖRDJUPNING 300p
Moderna språk 100p
Rätten och samhället 100p
Geografi 1 100p
GYMNASIEARBETE 100p
INDIVIDUELLT VAL 200p
TOTALT 2500p