Internationella EK – Calmare Internationella Skola

Internationella EK

Bli framgångsrik med ett stort nätverk i näringslivet

EK är ett studieförberedande program där du får goda teoretiska kunskaper i företagsekonomi och juridik och möjligheten att få omsätta dessa kunskaper i praktiken. 

Du kan välja på två inriktningar:

  • Ekonomi
  • Juridik

Genom CIS Business Academy får du praktiskt uppleva och lära dig att göra affärer på riktigt. Du skaffar dig livsviktiga kunskaper och med ett entreprenöriellt förhållningssätt kan du skapa din egen framtid.

Vi varvar föreläsningar i klassrummet med intressanta studiebesök på företag. Gästföreläsningar och deltagande i olika event, i Sverige och i våra samarbetsländer, gör att du får en modern utbildning och möjligheten att lära av andra.

Under dina år på CIS får du möjlighet att skaffa dig ett personligt nätverk genom ditt UF företag, via din mentor i arbetslivet och via våra internationella kontakter.

CIS Business Academy certificate

På  Ekonomiprogrammet har du möjlighet att få ett certifikat på dina kunskaper och kompetenser. Ett certifikat som intygar att du har spetskunskaper inom företagsekonomi och entreprenörskap. Certifikatet innefattar kunskaper i affärssystem, internationell handel, e-handel, marknadsföring och juridik. Du har även genomgått en slutexamination där representanter från näringslivet medverkar. 

Patrik berättar mer om EK på CIS.

 

INNEHÅLL:

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1250p
Engelska 5 100p
Engelska 6 100p
Historia 1b 100p
Idrott och hälsa 1 100p
Matematik 1b 100p
Matematik 2b 100p
Naturkunskap 1b 100p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1b 100p
Samhällskunskap 2 100p
Svenska 1 100p
Svenska 2 100p
Svenska 3 100p
PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN 350p
Företagsekonomi 1 100p
Privatjuridik 100p
Psykologi 1 50p
Moderna språk 100p
INRIKTNING EKONOMI 300p
Entreprenörskap och företagande 100p
Företagsekonomi 2 100p
Matematik 3 100p
INRIKTNING JURIDIK 300p
Filosofi 1 50p
Affärsjuridik 100p
Rätten och samhället 100p
Psykologi 2a 50p
PROGRAMFÖRDJUPNING EKONOMI* 300p
Moderna språk 100p
Rätten och samhället 100p
Geografi 1 100p
PROGRAMFÖRDJUPNING JURIDIK* 300p
Moderna språk 100p
Geografi 1 100p
Entreprenörskap och företagande 100p
GYMNASIEARBETE 100p
INDIVIDUELLT VAL 200
TOTALT 2500p

*En av kurserna i programfördjupningen är utbytbar mot engelska 7