Internationella SA – Calmare Internationella Skola

Internationella SA

Se samhällsfrågorna i ett internationellt perspektiv.

Du kan välja på två inriktningar:

  • Samhällsvetenskap
  • Beteendevetenskap

SA  är ett studieförberedande program som ger en bred utbildning inom samhällsvetenskap, humaniora och sociologi. Om du vill öka din förståelse kring varför samhället ser ut som det gör idag samt vilka historiska händelser som har varit betydelsefulla för samhällets utveckling är SA något för dig.

Vårt internationella perspektiv ger dig möjlighet att studera samhällsförhållanden på plats i andra länder. Detta kombineras med studier i bla.  psykologi,  filosofi och språk vilket ger dig  viktiga insikter i den globala värld vi lever i.

Du kan vidga ditt internationella perspektiv genom någon av våra språk och kulturresor och ansöka till kurserna American Studies och European Studies. Här studerar du fördjupade samhällsfrågor med engelska som undervisningsspråk.

Liridon berättar mer om SA på CIS.

INNEHÅLL:

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1150p
Engelska 5 100p
Engelska 6 100p
Historia 1b 100p
Idrott och hälsa 1 100p
Matematik 1b 100p
Matematik 2b 100p
Naturkunskap 1b 100p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1b 100p
Svenska 1 100p
Svenska 2 100p
Svenska 3 100p
PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN 300p
Filosofi 1 50p
Psykologi 1 50p
Moderna språk 200p
INRIKTNING SAMHÄLLSVETENSKAP 450p
Geografi 1 100p
Historia 2 100p
Religion 2 50p
Samhällskunskap 2 100p
Samhällskunskap 3 100p
INRIKTNING BETEENDEVETENSKAP 450P
Ledarskap och organisation 100p
Kommunikation 100p
Psykologi 2a 50p
Samhällskunskap 2 100p
Sociologi 100p
PROGRAMFÖRDJUPNING* SAMHÄLLSVETENSKAP 300p
Moderna språk 100p
Historia 3 100p
Psykologi 2 50p
Filosofi 2 50p
PROGRAMFÖRDJUPNING* BETEENDEVETENSKAP 300P
Moderna språk 100p
Geografi 100p
Filosofi 2 50p
Religionskunskap 2 50p
GYMNASIEARBETE 100p
INDIVIDUELLT VAL 200p
TOTALT 2500p

* En av kurserna i programfördjupningen är utbytbar mot engelska 7