Internationella SA – Calmare Internationella Skola

Internationella SA

Se samhällsfrågorna i ett internationellt perspektiv.

SA är ett studieförberedande program som ger en bred utbildning inom samhällsvetenskap och humaniora. Genom ett tvärvetenskapligt arbetssätt och vår internationella profil lär du dig hur övergripande frågor hänger samman. På CIS har vi inriktningen samhälle som ger en bra grund för vidare studier på högskola eller universitet.

INNEHÅLL:

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1150p
Engelska 5 100p
Engelska 6 100p
Historia 1b 100p
Idrott och hälsa 1 100p
Matematik 1b 100p
Matematik 2b 100p
Naturkunskap 1b 100p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1b 100p
Svenska 1 100p
Svenska 2 100p
Svenska 3 100p
PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN 300p
Filosofi 1 50p
Psykologi 1 50p
Moderna språk 200p
INRIKTNING SAMHÄLLSVETENSKAP 450p
Geografi 1 100p
Historia 2 100p
Religion 2 50p
Samhällskunskap 2 100p
Samhällskunskap 3 100p
PROGRAMFÖRDJUPNING 300p
Moderna språk 100p
Historia 3 100p
Psykologi 2 50p
Filosofi 2 50p
GYMNASIEARBETE 100p
INDIVIDUELLT VAL 200p
TOTALT 2500p