Internationella TE – Calmare Internationella Skola

Internationella TE

Teknik för dig som vill, vågar och kan.

Vill du bli en kreativ och driven projektledare med hög teknisk förståelse och stark förmåga att ta initiativ?

TE är ett studieförberedande program som ger dig en mycket god grund att fortsätta utbilda dig inom ett område där efterfrågan på arbetskraft kommer öka kraftigt. Utmaningar inom teknik- och miljöområdet är stora och kräver såväl innovativa som kommunikativa människor. På TE blir du blir expert på projektledning och entreprenörskap. Vi vet att arbetsplatser efterfrågar innovativa drivna unga människor som kan leda både sig själva och andra inom ramen för olika projekt.

Genom våra utbyten med andra länder och din mentor i arbetslivet får teori och praktik mötas och du kommer du stå väl rustad inför framtiden och vidare studier.

Calle berättar mer om TE på CIS.

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 1100p
Engelska 5 100p
Engelska 6 100p
Historia 1a   50p
Idrott och hälsa 1 100p
Matematik 1c 100p
Matematik 2c 100p
Matematik 3c 100p
Religionskunskap 1 50p
Samhällskunskap 1b 100p
Svenska 1 100p
Svenska 2 100p
Svenska 3 100p
PROGRAMGEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN 400p
Fysik 1a 150p
Kemi 1 100p
Teknik 1 150p
INRIKTNING TEKNIKVETENSKAP 300p
Fysik 2 100p
Matematik 4 100p
Teknik 2 100p
PROGRAMFÖRDJUPNING PROJEKTLEDARE* 400p
Engelska 7 alt. Moderna språk 100p
Entreprenörskap 100p
Teknik Specialisering 100p
Ledarskap och organisation 100p
GYMNASIEARBETE 100p
INDIVIDUELLT VAL 200p
TOTALT 2500p

 

*En av kurserna i programfördjupningen är utbytbar mot engelska 7