Vi hjälper dig nå dina drömmar på ett hållbart sätt – Calmare Internationella Skola

Vi hjälper dig nå dina drömmar på ett hållbart sätt

En hållbar resa. Hela vägen.

På CIS finns lärtillfällena både i klassrummet och utanför. Personalen på CIS engagerar sig hårt för att ge dig de insikter du behöver för att lyckas, och vi ställer krav. Vi har höga ambitioner, både socialt och kunskapsmässigt. Det är ett sätt att ge dig ett bra utgångsläge inför framtiden. Här gör även våra mentorer från näringslivet en stor insats. De fungerar som en länk mellan skola och arbetsliv. Som elev på CIS har du möjlighet att påverka kursinnehåll och arbetsformer. Vi lyssnar på dig och dina synpunkter!

CIS är en skola som ger dig en bra grund för fortsatta studier. Vi strävar efter ett tvärvetenskapligt arbetssätt där olika ämnen närmar sig varandra och vårt sätt att arbeta är delvis inspirerat av högskolan. Det innebär bland annat att vi arbetar med föreläsningar och studiegrupper. Som elev på CIS har du möjlighet att påverka kursinnehåll och arbetsformer. Ditt schema är indelat i block, detta innebär att du har längre lektioner där läraren hinner coacha dig. Detta skapar mindre stress och en mer hållbar vardag.

”Jag tror att eleverna har stor användning för sina kunskaper när de ska läsa vidare. De har lärt sig att arbeta självständigt. Vi ger dem större frihet och ansvar att jobba med uppgifterna. Precis som på högskolan, så att de blir förberedda”.
Marcus Rydholm, lärare

Varje elev och klass får en handledare. Handledarens uppgift är att se till att du som elev känner dig hemma och trygg med vad som händer på skolan. Handledaren har ett ansvar för klassen och ni arbetar tillsammans för att få så bra trivsel och gemenskap i klassen som möjligt.

Fysisk aktivitet har visat sig ha positiva effekter också på studieresultat. På CIS erbjuder vi regelbundet frivilliga aktiviteter under skoldagen, såsom yoga, core eller löpning i grupp.